Děkujeme paní Bronislavě Javoříkové a její dceři Sabině za věci pro útulky. Pouze záchodky a lopatky zůstanou Aničce, která bude brzy přijímat skupinu asi 10 kočiček.

Děkujeme paní Bronislavě Javoříkové a její dceři Sabině za věci pro útulky. Pouze záchodky a lopatky zůstanou Aničce, která bude brzy přijímat skupinu asi 10 kočiček.