Kontakt

E-mail: mazlici.vnouzi@seznam.cz

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Mazl%C3%ADci-v-nouzi/156733147797636

Sídlo : Moravská Ostrava, Dobrovského 536/27, 702 00

Tel. číslo : 727 811 425

 

 

                Anna Měrková