10 MĚSÍČNÍ IVAN po úspěšném absolovování policejní psí školy bude zařazen k vězenské službě

20.10.2021 18:56